Bærekraft

Et sunt miljø er avgjørende for at vi skal kunne fortsette arbeidet vårt, og derfor velger vi bærekraftige metoder og miljøvennlige måter å gjøre det på.
Hurtigkoblinger

FORMÅLSPARAGRAF

Vi er et fremtidsrettet incoming-reisebyrå som har som mål å gi kundene våre en unik, lokal opplevelse og tilføre aktiviteter til det lokale tilbudet. Dette gjør vi samtidig som vi fremmer kulturelt og miljøvennlig engasjement gjennom et nært samarbeid med lokale leverandører. Vi ser det som vår plikt å samarbeide direkte med leverandører, kunder og samfunnet for øvrig for å fremme bærekraft gjennom opplæring og bevaring av kultur- og naturressurser på reisemålene våre.

LEP D.O.O.'S RETNINGSLINJER FOR BÆREKRAFT

Vi er opptatt av å beskytte miljøet og redusere vår negative påvirkning på naturen. Vi forplikter oss til å handle på følgende måte for å bevare miljøet:

 • overholde miljøvernlovgivningen,
 • overvåke hvordan våre aktiviteter påvirker miljøet,
 • oppfylle målene og tiltakene som er fastsatt i bærekraftspolicyen,
 • informere de ansatte om våre retningslinjer, mål og tiltak for bærekraft.
 • informere gjester og leverandører om vårt arbeid for å redusere de negative miljøkonsekvensene av vår virksomhet og oppfordre dem til å delta og støtte oss,
 • fremme bærekraftig mobilitet og annen miljøvennlig praksis blant våre ansatte.

Vi er spesielt oppmerksomme på følgende områder:

ENERGIFORBRUK

Selskapet vårt har forpliktet seg til kontinuerlig å forbedre energiytelsen og redusere klimagassutslippene.

For å nå målene vil selskapet:

 1. Redusere energibehovet i hele virksomheten:

Hvitevarer og elektronikk - Kjøp energieffektive produkter og bruk dem effektivt. Bruk et avansert grenuttak for å redusere "vampyrbelastninger" - strøm som går til spille når elektronikken ikke er i bruk. Belysning -> Kjøp inn energieffektive produkter, bruk dem effektivt og sørg for mer dagslys på kontoret ved hjelp av energieffektive vinduer og takvinduer. Elektrisk romoppvarming og kjøling -> Kjøp inn energieffektive elektriske systemer og bruk dem effektivt. Isolere og lufttette kontoret på riktig måte. Elektrisk oppvarming av vann -> Kjøp en energieffektiv elektrisk varmtvannsbereder og bruk den effektivt, eller velg en energieffektiv varmtvannsbereder som ikke bruker strøm.

 1. Bruke energi mer effektivt
 2. Skaffe energiforsyninger fra fornybare kilder
 3. overvåke, måle og rapportere data om energiforbruk og energiproduksjon, og
 4. Bevisstgjøre alle ansatte, studenter og leverandører om deres ansvar for energisparing.

Vi leier lokaler i et kontorbygg med miljøvennlig arkitektur som drastisk reduserer forbruket av energi og klimagasser ved hjelp av gjennomtenkte materialvalg og feilfri prosjektering. Ventilert aluminiumsfasade med varmeisolasjon, flerlags glass, mulighet for å åpne vinduer, et sentralt styringssystem for overvåking av kjøling/oppvarming og fjernvarme bidrar ytterligere til lave driftskostnader.

VANNFORBRUK

Hos Lep d.o.o. bruker vi vann med omhu. Ved siden av begge kontorets kraner henger det fargerike klistremerker som oppfordrer de ansatte til å spare på vannet.

AVFALLSHÅNDTERING

Vi bestreber oss på å redusere mengden avfall som produseres på kontoret, spesielt mengden plast. Derfor kjøper vi inn varer uten eller med lite plast.
emballasje. Varer kjøpes inn i store kvanta der det er mulig. Vi kildesorterer også avfallet vårt (papir, plast og emballasje, glass), som deretter kastes i egnede bycontainere og resirkuleres.

FORBRUK AV ANDRE RESSURSER (PAPIR)

Lep d.o.o. reduserer papirforbruket ved å fokusere på digital markedsføring og nettbasert kommunikasjon. Utskrift av gjenværende materialer planlegges nøye og presist for å unngå ubenyttet restmateriale. Vi bruker sertifisert resirkulert papir.

PERSONALPOLITIKK

I selskapet vårt sørger vi for gode arbeidsforhold. Vi respekterer nasjonal og internasjonal lovgivning om arbeids- og menneskerettigheter. De ansatte får jevnlig opplæring og opplæringsprogrammer og er kjent med selskapets retningslinjer, mål og tiltak for bærekraft.

INNKJØPSPOLITIKK

I Lep d.o.o. er vi klar over at vi ved å kjøpe lokale varer og tjenester bidrar til lokalsamfunnets trivsel. Innkjøpspolitikken vår prioriterer derfor lokale produkter, miljøvennlige produkter og produkter med bærekraftsertifikater (rettferdig handel, økologisk, FSC osv.).

OVERORDNET MÅL

Vi ønsker å dele vår lidenskap for Slovenia og vår kunnskap om landets natur, historie og mennesker med gjestene våre ved å tilby bærekraftige reiser som er lønnsomme for selskapet vårt og gunstige for lokalsamfunn og miljø.

SAMFUNN OG KULTUR

- Drive og støtte naturvern- og utdanningsprosjekter, og gi til og støtte veldedige organisasjoner og initiativer i de besøkte lokalsamfunnene.

- Gjennomføre turer for å maksimere utbyttet av kulturarven i de besøkte lokalsamfunnene og gi dem insentiver til å bevare og beskytte kulturen sin.

- Utvikle vertssamfunnenes evne til å tjene til livets opphold gjennom turisme ved å hjelpe dem med å bli en del av et turismenettverk, forstå bransjen og få markedsadgang.

ØKONOMISK ANSVAR

- Behold pengene lokalt ved (i størst mulig grad) å handle lokalt og bo på familiedrevne gjestehus og hoteller.

- Sørge for inntektsbringende aktiviteter ved å ansette, lære opp og oppmuntre lokalbefolkningen til å delta i gjennomføringen av turene og aktivitetene våre.

- Oppmuntre gjestene våre til å kjøpe lokalt håndverk og lokale tjenester.

MILJØANSVAR

- Tilby miljøvennlige turer av høy kvalitet gjennom vår ledende tilnærming til opplæring av guider som oppfyller internasjonale standarder for guiding.

- Øke bevisstheten i lokalsamfunnene om viktigheten av å beskytte Slovenias naturverdier.

- Støtte og sette i gang lokale skogplantings- og bevaringsprosjekter.

REISELIVSNÆRINGEN

- Gå inn for en ansvarlig tilnærming til reiselivsutvikling

VÅRT TEAM

- Tilby givende arbeidserfaringer for våre unge medarbeidere.

- Personlige mål: Vi fortsetter å støtte de ansatte i å forfølge personlige mål.

- Fleksibelt arbeid: Vi fortsetter å tilby et fleksibelt arbeidsmiljø, og hittil har alle ansattes forespørsler om å endre arbeidsmønsteret sitt blitt godkjent.

- Opplæring: 50% bidrar til opplæring av 2 nye guider innen 2023.

VÅRE KUNDER

- Forbedre kommunikasjonen rundt de ansvarlige aspektene ved turene våre.

- Oppfordre gjestene våre til å bidra til å støtte lokale barn fra familier i nød. Nå et donasjonsbeløp på 10 000 euro innen 2024.

REISEPARTNERPRIS

Travelife Partner-utmerkelsen er en anerkjennelse av vårt engasjement for sosial og miljømessig bærekraft. Basert på en verifisert egenvurdering oppfyller vi mer enn 100 kriterier knyttet til bærekraftsledelse, kontordrift, samarbeid med leverandører og kundekommunikasjon. Vi arbeider for ytterligere forbedringer med sikte på å nå det tredjepartsreviderte Travelife Certified-stadiet.

Lep d.o.o.-teamet har gleden av å kunngjøre at vi har inngått et samarbeid med Travelife for turoperatører og reisebyråer program. Travelife er et internasjonalt anerkjent, GSTC-Global Sustainable Tourism Council-akkreditert opplærings-, ledelses- og sertifiseringsprogram for bærekraftig turisme. Det er et sertifiseringsprogram i tre trinn for turoperatører og reisebyråer: (1) Travelife Engaged, (2) Travelife Partner og (3) Travelife Certified. Travelife-partneren utmerkelsen er en anerkjennelse av vårt engasjement for sosial og miljømessig bærekraft. Vi streber etter ytterligere forbedringer for til slutt å oppfylle Travelife Certified-kriteriene.

Våre resultater innen bærekraft er samlet i denne bærekraftsrapporten.